Σλοβακικά οδηγός προφοράς

[Slovenčina]

Γίνετε συνδρομητές τών εκφωνήσεων στα Σλοβακικά

  • Αριθμός ομιλητών: 6.000.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 721
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 11.324
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 2.606
  • Σλοβακικά Φωτογραφία από Joseph Bautista
Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή

Θέαση όλων