Σλοβακικά οδηγός προφοράς

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (Σλοβακικά). Learn to pronounce with our guides.

Most consulted pronunciations in Σλοβακικά

  • @ εκφώνηση @
  • helcmanovce εκφώνηση helcmanovce
  • Martin εκφώνηση Martin
  • wifi εκφώνηση wifi
  • CH εκφώνηση CH
  • J εκφώνηση J
  • V εκφώνηση V
  • Martin Škrtel εκφώνηση Martin Škrtel
  • rosa εκφώνηση rosa
  • auto εκφώνηση auto

Θέαση όλων

Do you want to pronounce words and phrases in this language (Σλοβακικά)?