Σλοβακικά οδηγός προφοράς

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (Σλοβακικά). Learn to pronounce with our guides.

Most consulted pronunciations in Σλοβακικά

  • C εκφώνηση C
  • J εκφώνηση J
  • IKEA εκφώνηση IKEA
  • @ εκφώνηση @
  • Martin Škrtel εκφώνηση Martin Škrtel
  • helcmanovce εκφώνηση helcmanovce
  • X εκφώνηση X
  • Martin εκφώνηση Martin
  • wifi εκφώνηση wifi
  • robot εκφώνηση robot

Θέαση όλων

Do you want to pronounce words and phrases in this language (Σλοβακικά)?