Σλοβακικά οδηγός προφοράς

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (Σλοβακικά). Learn to pronounce with our guides.

Most consulted pronunciations in Σλοβακικά

  • C εκφώνηση C
  • J εκφώνηση J
  • @ εκφώνηση @
  • IKEA εκφώνηση IKEA
  • helcmanovce εκφώνηση helcmanovce
  • Martin εκφώνηση Martin
  • wifi εκφώνηση wifi
  • robot εκφώνηση robot
  • CH εκφώνηση CH
  • y εκφώνηση y

Θέαση όλων

Do you want to pronounce words and phrases in this language (Σλοβακικά)?