Ουγγρικά οδηγός προφοράς

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (Ουγγρικά). Learn to pronounce with our guides.

Ουγγρικά: Useful content

Most consulted pronunciations in Ουγγρικά

  • anime εκφώνηση anime
  • vitamin εκφώνηση vitamin
  • szia εκφώνηση szia
  • Szeged εκφώνηση Szeged
  • péter εκφώνηση péter
  • bug εκφώνηση bug
  • volta εκφώνηση volta
  • ti εκφώνηση ti
  • 2018 εκφώνηση 2018
  • György Kurtág εκφώνηση György Kurtág

Θέαση όλων

Do you want to pronounce words and phrases in this language (Ουγγρικά)?