Λουξεμβουργικά οδηγός προφοράς

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (Λουξεμβουργικά). Learn to pronounce with our guides.

Most consulted pronunciations in Λουξεμβουργικά

  • BMW εκφώνηση BMW
  • Reims εκφώνηση Reims
  • Urban εκφώνηση Urban
  • lingerie εκφώνηση lingerie
  • has εκφώνηση has
  • Munch εκφώνηση Munch
  • moustache εκφώνηση moustache
  • suite εκφώνηση suite
  • ass εκφώνηση ass
  • mail εκφώνηση mail

Θέαση όλων

Do you want to pronounce words and phrases in this language (Λουξεμβουργικά)?