Αφρικανικά οδηγός προφοράς

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (Αφρικανικά). Learn to pronounce with our guides.

Most consulted pronunciations in Αφρικανικά

  • kak εκφώνηση kak
  • apartheid εκφώνηση apartheid
  • Tafel εκφώνηση Tafel
  • kaas εκφώνηση kaas
  • watter εκφώνηση watter
  • sweet εκφώνηση sweet
  • Reus εκφώνηση Reus
  • Roodeberg εκφώνηση Roodeberg
  • Louis Meintjes εκφώνηση Louis Meintjes
  • ewe εκφώνηση ewe

Θέαση όλων

Do you want to pronounce words and phrases in this language (Αφρικανικά)?