Αφρικανικά οδηγός προφοράς

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (Αφρικανικά). Learn to pronounce with our guides.

Most consulted pronunciations in Αφρικανικά

  • monster εκφώνηση monster
  • kak εκφώνηση kak
  • apartheid εκφώνηση apartheid
  • grap εκφώνηση grap
  • Tafel εκφώνηση Tafel
  • hare εκφώνηση hare
  • kaas εκφώνηση kaas
  • huis εκφώνηση huis
  • watter εκφώνηση watter
  • John M. Coetzee εκφώνηση John M. Coetzee

Θέαση όλων

Do you want to pronounce words and phrases in this language (Αφρικανικά)?