Αστουρικά οδηγός προφοράς

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (Αστουρικά). Learn to pronounce with our guides.

Most consulted pronunciations in Αστουρικά

  • U εκφώνηση U
  • casa εκφώνηση casa
  • patates εκφώνηση patates
  • rosa εκφώνηση rosa
  • miércoles εκφώνηση miércoles
  • capital εκφώνηση capital
  • mandala εκφώνηση mandala
  • toes εκφώνηση toes
  • Asturies εκφώνηση Asturies
  • albañil εκφώνηση albañil

Θέαση όλων

Do you want to pronounce words and phrases in this language (Αστουρικά)?