Βαμβαρικά οδηγός προφοράς

[Bamanankan]

Γίνετε συνδρομητές τών εκφωνήσεων στα Βαμβαρικά

  • Αριθμός ομιλητών: 2.700.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 9
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 14
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 86
Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή

Θέαση όλων