Βρετονικά οδηγός προφοράς

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (Βρετονικά). Learn to pronounce with our guides.

Most consulted pronunciations in Βρετονικά

  • mat εκφώνηση mat
  • Tagalog εκφώνηση Tagalog
  • Penn εκφώνηση Penn
  • biz εκφώνηση biz
  • Yann εκφώνηση Yann
  • ruz εκφώνηση ruz
  • spagnol εκφώνηση spagnol
  • lamm-dour εκφώνηση lamm-dour
  • yaou εκφώνηση yaou
  • penn-da-benn εκφώνηση penn-da-benn

Θέαση όλων

Do you want to pronounce words and phrases in this language (Βρετονικά)?