Βρετονικά οδηγός προφοράς

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (Βρετονικά). Learn to pronounce with our guides.

Most consulted pronunciations in Βρετονικά

  • Tagalog εκφώνηση Tagalog
  • Penn εκφώνηση Penn
  • biz εκφώνηση biz
  • spagnol εκφώνηση spagnol
  • penn-da-benn εκφώνηση penn-da-benn
  • yaou εκφώνηση yaou

Θέαση όλων

Do you want to pronounce words and phrases in this language (Βρετονικά)?