Βρετονικά οδηγός προφοράς

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (Βρετονικά). Learn to pronounce with our guides.

Most consulted pronunciations in Βρετονικά

  • mat εκφώνηση mat
  • zero εκφώνηση zero
  • a εκφώνηση a
  • Paraguay εκφώνηση Paraguay
  • pardon εκφώνηση pardon
  • Tagalog εκφώνηση Tagalog
  • Chile εκφώνηση Chile
  • JavaScript εκφώνηση JavaScript
  • me εκφώνηση me
  • du εκφώνηση du

Θέαση όλων

Do you want to pronounce words and phrases in this language (Βρετονικά)?