Χαμορρικά οδηγός προφοράς

[Chamoru]

Γίνετε συνδρομητές τών εκφωνήσεων στα Χαμορρικά

  • Αριθμός ομιλητών: 60.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 37
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 139
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 91
Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή

Θέαση όλων