Τσεροκικά οδηγός προφοράς

[Tsalagi]

Γίνετε συνδρομητές τών εκφωνήσεων στα Τσεροκικά

 • Αριθμός ομιλητών: 20.000
 • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 32
 • Εκφωνήσεις λέξεων: 62
 • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 151
 • Τσεροκικά Φωτογραφία από Public domain
Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή
 • Καταγράψτε την προφορά για nv do-nv tay nv do-nv tay
 • Καταγράψτε την προφορά για Gatvlati Gatvlati
 • Καταγράψτε την προφορά για sun sun
 • Καταγράψτε την προφορά για there there
 • Καταγράψτε την προφορά για dagwado dagwado
 • Καταγράψτε την προφορά για chunkey chunkey
 • Καταγράψτε την προφορά για agiliha agiliha
 • Καταγράψτε την προφορά για Buctzotz Buctzotz
 • Καταγράψτε την προφορά για toirdhealbrach toirdhealbrach
 • Καταγράψτε την προφορά για love love

Θέαση όλων