Κινέζικα Jin οδηγός προφοράς

[晋语]

Γίνετε συνδρομητές τών εκφωνήσεων στα Κινέζικα Jin

  • Αριθμός ομιλητών: 45.000.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 178
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 446
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 646
Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή

Θέαση όλων