Δανικά οδηγός προφοράς

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (Δανικά). Learn to pronounce with our guides.

Δανικά: Useful content

Most consulted pronunciations in Δανικά

  • JYSK εκφώνηση JYSK
  • hygge εκφώνηση hygge
  • Nike εκφώνηση Nike
  • have εκφώνηση have
  • orange εκφώνηση orange
  • BMW εκφώνηση BMW
  • tak εκφώνηση tak
  • hotel εκφώνηση hotel
  • hej εκφώνηση hej
  • hare εκφώνηση hare

Θέαση όλων

Do you want to pronounce words and phrases in this language (Δανικά)?