Δανικά οδηγός προφοράς

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (Δανικά). Learn to pronounce with our guides.

Δανικά: Useful content

Most consulted pronunciations in Δανικά

  • have εκφώνηση have
  • orange εκφώνηση orange
  • bag εκφώνηση bag
  • dog εκφώνηση dog
  • lider εκφώνηση lider
  • weekend εκφώνηση weekend
  • BMW εκφώνηση BMW
  • land εκφώνηση land
  • for εκφώνηση for
  • love εκφώνηση love

Θέαση όλων

Do you want to pronounce words and phrases in this language (Δανικά)?