Φριουλικά οδηγός προφοράς

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (Φριουλικά). Learn to pronounce with our guides.

Most consulted pronunciations in Φριουλικά

  • mandi εκφώνηση mandi
  • blanc εκφώνηση blanc
  • sîs εκφώνηση sîs

Θέαση όλων

Do you want to pronounce words and phrases in this language (Φριουλικά)?