• Αριθμός ομιλητών: 500.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 39
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 1.031
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 349
Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή

Θέαση όλων