• Αριθμός ομιλητών: 500.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 38
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 287
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 416
Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή

Θέαση όλων