• Αριθμός ομιλητών: 500.000
 • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 41
 • Εκφωνήσεις λέξεων: 1.028
 • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 356
Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή
 • Καταγράψτε την προφορά για Aldgillis Aldgillis
 • Καταγράψτε την προφορά για Hettinga Hettinga
 • Καταγράψτε την προφορά για Figebeam Figebeam
 • Καταγράψτε την προφορά για aigburth aigburth
 • Καταγράψτε την προφορά για jiskefet jiskefet
 • Καταγράψτε την προφορά για Fryk Fryk
 • Καταγράψτε την προφορά για par par
 • Καταγράψτε την προφορά για by by
 • Καταγράψτε την προφορά για baan baan
 • Καταγράψτε την προφορά για Maat Maat

Θέαση όλων