Χάουσα οδηγός προφοράς

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (Χάουσα). Learn to pronounce with our guides.

Most consulted pronunciations in Χάουσα

  • satumba εκφώνηση satumba
  • Yau εκφώνηση Yau
  • Sha εκφώνηση Sha
  • yobe εκφώνηση yobe
  • Sannu εκφώνηση Sannu

Θέαση όλων

Do you want to pronounce words and phrases in this language (Χάουσα)?