Ινδικά οδηγός προφοράς

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (Ινδικά). Learn to pronounce with our guides.

Most consulted pronunciations in Ινδικά

  • Taj Mahal εκφώνηση Taj Mahal
  • Apple εκφώνηση Apple
  • Namaste εκφώνηση Namaste
  • London εκφώνηση London
  • Buddha εκφώνηση Buddha
  • raj εκφώνηση raj
  • Michelin εκφώνηση Michelin
  • Urdu εκφώνηση Urdu
  • irfan khan εκφώνηση irfan khan
  • Pune εκφώνηση Pune

Θέαση όλων

Do you want to pronounce words and phrases in this language (Ινδικά)?