• Αριθμός ομιλητών: 7.000.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 14
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 92
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 121
Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή

Θέαση όλων