Κροατικά οδηγός προφοράς

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (Κροατικά). Learn to pronounce with our guides.

Κροατικά: Useful content

Most consulted pronunciations in Κροατικά

  • hvala εκφώνηση hvala
  • bok εκφώνηση bok
  • Dobro jutro εκφώνηση Dobro jutro
  • Hrvatska εκφώνηση Hrvatska
  • vegan εκφώνηση vegan
  • Dubrovnik εκφώνηση Dubrovnik
  • crvena εκφώνηση crvena
  • radio εκφώνηση radio
  • Ivan εκφώνηση Ivan
  • krk εκφώνηση krk

Θέαση όλων

Do you want to pronounce words and phrases in this language (Κροατικά)?