Ιντερλίνγκουα οδηγός προφοράς

[Interlingua]

Γίνετε συνδρομητές τών εκφωνήσεων στα Ιντερλίνγκουα

  • Αριθμός ομιλητών: δεν διατίθεται
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 42
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 5.122
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 5
Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή
  • Καταγράψτε την προφορά για scytha scytha
  • Καταγράψτε την προφορά για Joseph Joseph
  • Καταγράψτε την προφορά για octave octave
  • Καταγράψτε την προφορά για lunedi lunedi
  • Καταγράψτε την προφορά για plus plus

Θέαση όλων