Ιντερλίνγκουα οδηγός προφοράς

[Interlingua]

Γίνετε συνδρομητές τών εκφωνήσεων στα Ιντερλίνγκουα

 • Αριθμός ομιλητών: δεν διατίθεται
 • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 42
 • Εκφωνήσεις λέξεων: 5.122
 • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 16
Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή
 • Καταγράψτε την προφορά για refrigerator refrigerator
 • Καταγράψτε την προφορά για siccitate siccitate
 • Καταγράψτε την προφορά για octopode octopode
 • Καταγράψτε την προφορά για Virgine Virgine
 • Καταγράψτε την προφορά για imbecille imbecille
 • Καταγράψτε την προφορά για cimice cimice
 • Καταγράψτε την προφορά για caoana caoana
 • Καταγράψτε την προφορά για hallo hallo
 • Καταγράψτε την προφορά για asylo asylo
 • Καταγράψτε την προφορά για libellula libellula

Θέαση όλων