Νουόσου οδηγός προφοράς

Αναζητήστε και μάθετε να προφέρετε λέξεις και φράσεις σε αυτή τη γλώσσα (Νουόσου). Μάθετε να προφέρετε με τους οδηγούς μας.

Δημοφιλέστερες εκφωνήσεις στα Νουόσου

  • ꑍꃪ εκφώνηση
    ꑍꃪ

Θέαση όλων

Θέλετε να προφέρετε λέξεις και φράσεις σε αυτή τη γλώσσα (Νουόσου