• Αριθμός ομιλητών: 6.000.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 6
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 242
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 4
  • Νουόσου Φωτογραφία από Brücke-Osteuropa