• Αριθμός ομιλητών: 10.000.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 19
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 302
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 731
Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή

Θέαση όλων