• Αριθμός ομιλητών: 10.000.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 18
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 293
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 738
Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή

Θέαση όλων