Ισλανδικά οδηγός προφοράς

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (Ισλανδικά). Learn to pronounce with our guides.

Most consulted pronunciations in Ισλανδικά

  • a εκφώνηση a
  • U εκφώνηση U
  • R εκφώνηση R
  • y εκφώνηση y
  • W εκφώνηση W
  • L εκφώνηση L
  • H εκφώνηση H
  • O εκφώνηση O
  • @ εκφώνηση @
  • G εκφώνηση G

Θέαση όλων

Do you want to pronounce words and phrases in this language (Ισλανδικά)?