Ισλανδικά οδηγός προφοράς

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (Ισλανδικά). Learn to pronounce with our guides.

Most consulted pronunciations in Ισλανδικά

  • U εκφώνηση U
  • a εκφώνηση a
  • R εκφώνηση R
  • W εκφώνηση W
  • H εκφώνηση H
  • L εκφώνηση L
  • y εκφώνηση y
  • O εκφώνηση O
  • G εκφώνηση G
  • i εκφώνηση i

Θέαση όλων

Do you want to pronounce words and phrases in this language (Ισλανδικά)?