Τξαμαικανά Πατουά οδηγός προφοράς

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (Τξαμαικανά Πατουά). Learn to pronounce with our guides.

Most consulted pronunciations in Τξαμαικανά Πατουά

  • de εκφώνηση de
  • ton εκφώνηση ton
  • ganja εκφώνηση ganja
  • ku εκφώνηση ku
  • jonjo εκφώνηση jonjo
  • dutty εκφώνηση dutty
  • hed εκφώνηση hed
  • Marcus Garvey εκφώνηση Marcus Garvey
  • ensaiklopiidya εκφώνηση ensaiklopiidya
  • monopolize εκφώνηση monopolize

Θέαση όλων

Do you want to pronounce words and phrases in this language (Τξαμαικανά Πατουά)?