Κουρμαντζικά οδηγός προφοράς

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (Κουρμαντζικά). Learn to pronounce with our guides.

Most consulted pronunciations in Κουρμαντζικά

  • we εκφώνηση we
  • cem εκφώνηση cem
  • were εκφώνηση were
  • wir εκφώνηση wir
  • draw εκφώνηση draw
  • Heştwan εκφώνηση Heştwan
  • Serê Kaniyê εκφώνηση Serê Kaniyê
  • êzîdî εκφώνηση êzîdî
  • Feran εκφώνηση Feran
  • çetîn εκφώνηση çetîn

Θέαση όλων

Do you want to pronounce words and phrases in this language (Κουρμαντζικά)?