Κουρμαντζικά οδηγός προφοράς

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (Κουρμαντζικά). Learn to pronounce with our guides.

Most consulted pronunciations in Κουρμαντζικά

  • awe εκφώνηση awe
  • we εκφώνηση we
  • cem εκφώνηση cem
  • Zara εκφώνηση Zara
  • azar εκφώνηση azar
  • were εκφώνηση were
  • çetîn εκφώνηση çetîn
  • wir εκφώνηση wir
  • Feran εκφώνηση Feran
  • draw εκφώνηση draw

Θέαση όλων

Do you want to pronounce words and phrases in this language (Κουρμαντζικά)?