Κουρμαντζικά οδηγός προφοράς

Αναζητήστε και μάθετε να προφέρετε λέξεις και φράσεις σε αυτή τη γλώσσα (Κουρμαντζικά). Μάθετε να προφέρετε με τους οδηγούς μας.

Δημοφιλέστερες εκφωνήσεις στα Κουρμαντζικά

  • we εκφώνηση we
  • Zara εκφώνηση Zara
  • من εκφώνηση من
  • aj εκφώνηση aj
  • cem εκφώνηση cem
  • awe εκφώνηση awe
  • name εκφώνηση name
  • Feran εκφώνηση Feran
  • study εκφώνηση study
  • laundry εκφώνηση laundry

Θέαση όλων

Θέλετε να προφέρετε λέξεις και φράσεις σε αυτή τη γλώσσα (Κουρμαντζικά