Κορνουαλικά οδηγός προφοράς

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (Κορνουαλικά). Learn to pronounce with our guides.

Most consulted pronunciations in Κορνουαλικά

  • ty εκφώνηση ty
  • dew εκφώνηση dew
  • Hi εκφώνηση Hi
  • leth εκφώνηση leth
  • chi εκφώνηση chi
  • yet εκφώνηση yet
  • dhe εκφώνηση dhe
  • genev εκφώνηση genev
  • howl εκφώνηση howl
  • Nancarrow εκφώνηση Nancarrow

Θέαση όλων

Do you want to pronounce words and phrases in this language (Κορνουαλικά)?