Λατινικά οδηγός προφοράς

[Latina]

Γίνετε συνδρομητές τών εκφωνήσεων στα Λατινικά

  • Αριθμός ομιλητών: δεν διατίθεται
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 1.078
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 19.247
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 2
  • Λατινικά Φωτογραφία από Bienes de Interés Cultural