Λατινικά οδηγός προφοράς

[Latina]

Γίνετε συνδρομητές τών εκφωνήσεων στα Λατινικά

  • Αριθμός ομιλητών: δεν διατίθεται
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 1.032
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 16.060
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 2
  • Λατινικά Φωτογραφία από Bienes de Interés Cultural