Λιμβουργικά οδηγός προφοράς

[Limburgs]

Γίνετε συνδρομητές τών εκφωνήσεων στα Λιμβουργικά

  • Αριθμός ομιλητών: 1.600.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 11
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 345
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 6
Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή
  • Καταγράψτε την προφορά για Mestreech Mestreech
  • Καταγράψτε την προφορά για oug oug
  • Καταγράψτε την προφορά για jónk jónk
  • Καταγράψτε την προφορά για nuuj nuuj
  • Καταγράψτε την προφορά για gael gael
  • Καταγράψτε την προφορά για Limburg Limburg

Θέαση όλων