Μιν Ναν οδηγός προφοράς

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (Μιν Ναν). Learn to pronounce with our guides.

Most consulted pronunciations in Μιν Ναν

  • 你好 εκφώνηση 你好
  • Huawei εκφώνηση Huawei
  • 臺灣 εκφώνηση 臺灣
  • 150 εκφώνηση 150
  • 北京 εκφώνηση 北京
  • banana εκφώνηση banana
  • 泉州 εκφώνηση 泉州
  • 23 εκφώνηση 23
  • 45 εκφώνηση 45
  • 鉛筆 εκφώνηση 鉛筆

Θέαση όλων

Do you want to pronounce words and phrases in this language (Μιν Ναν)?