Μιν Ναν οδηγός προφοράς

[闽南语]

Γίνετε συνδρομητές τών εκφωνήσεων στα Μιν Ναν

 • Αριθμός ομιλητών: 15.000.000
 • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 710
 • Εκφωνήσεις λέξεων: 23.963
 • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 1.042
 • Μιν Ναν Φωτογραφία από 690518207
Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή
 • Καταγράψτε την προφορά για 幼粒貨 幼粒貨
 • Καταγράψτε την προφορά για 落保險 落保險
 • Καταγράψτε την προφορά για 施氏食獅史 施氏食獅史
 • Καταγράψτε την προφορά για 蘋果日報 蘋果日報
 • Καταγράψτε την προφορά για 限遘 限遘
 • Καταγράψτε την προφορά για 儘無 儘無
 • Καταγράψτε την προφορά για 棉儂仔 棉儂仔
 • Καταγράψτε την προφορά για 耳鈎 耳鈎
 • Καταγράψτε την προφορά για 有陣時 有陣時
 • Καταγράψτε την προφορά για 有時陣 有時陣

Θέαση όλων