Πικαρδικά οδηγός προφοράς

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (Πικαρδικά). Learn to pronounce with our guides.

Most consulted pronunciations in Πικαρδικά

  • cat εκφώνηση cat
  • lion εκφώνηση lion
  • comme εκφώνηση comme
  • mardi εκφώνηση mardi
  • aout εκφώνηση aout

Θέαση όλων

Do you want to pronounce words and phrases in this language (Πικαρδικά)?