Παλενκικά οδηγός προφοράς

[Palenquero]

Γίνετε συνδρομητές τών εκφωνήσεων στα Παλενκικά

 • Αριθμός ομιλητών: 3.500
 • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 4
 • Εκφωνήσεις λέξεων: 3
 • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 110
Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή
 • Καταγράψτε την προφορά για Chitiá Chitiá
 • Καταγράψτε την προφορά για ngombe ngombe
 • Καταγράψτε την προφορά για moná moná
 • Καταγράψτε την προφορά για kumo kumo
 • Καταγράψτε την προφορά για bobe bobe
 • Καταγράψτε την προφορά για mi mi
 • Καταγράψτε την προφορά για bitola bitola
 • Καταγράψτε την προφορά για muje muje
 • Καταγράψτε την προφορά για Palenge Palenge
 • Καταγράψτε την προφορά για lollo lollo

Θέαση όλων