Σικελικά οδηγός προφοράς

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (Σικελικά). Learn to pronounce with our guides.

Most consulted pronunciations in Σικελικά

  • ciciri εκφώνηση ciciri
  • casa εκφώνηση casa
  • banana εκφώνηση banana
  • U εκφώνηση U
  • Italia εκφώνηση Italia
  • chitarra εκφώνηση chitarra
  • retina εκφώνηση retina
  • nzignari εκφώνηση nzignari
  • matina εκφώνηση matina
  • vinu εκφώνηση vinu

Θέαση όλων

Do you want to pronounce words and phrases in this language (Σικελικά)?