Σλοβενικά οδηγός προφοράς

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (Σλοβενικά). Learn to pronounce with our guides.

Most consulted pronunciations in Σλοβενικά

  • JYSK εκφώνηση JYSK
  • maj εκφώνηση maj
  • hvala εκφώνηση hvala
  • London εκφώνηση London
  • admiral εκφώνηση admiral
  • Ljubljana εκφώνηση Ljubljana
  • banana εκφώνηση banana
  • Dobro jutro εκφώνηση Dobro jutro
  • Jarek εκφώνηση Jarek
  • Gorenje εκφώνηση Gorenje

Θέαση όλων

Do you want to pronounce words and phrases in this language (Σλοβενικά)?