Σερβικά οδηγός προφοράς

[Српски / Srpski]

Γίνετε συνδρομητές τών εκφωνήσεων στα Σερβικά

  • Αριθμός ομιλητών: 12.000.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 939
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 11.058
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 3.535
Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή

Θέαση όλων