Σουαχίλι οδηγός προφοράς

[Kiswahili]

Γίνετε συνδρομητές τών εκφωνήσεων στα Σουαχίλι

  • Αριθμός ομιλητών: 45.000.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 160
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 1.009
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 1.365
Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή

Θέαση όλων