Συλετικά οδηγός προφοράς

[Silôţi]

Γίνετε συνδρομητές τών εκφωνήσεων στα Συλετικά

 • Αριθμός ομιλητών: 10.300.000
 • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 1
 • Εκφωνήσεις λέξεων: 4
 • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 20
Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή
 • Καταγράψτε την προφορά για djävlar djävlar
 • Καταγράψτε την προφορά για সিলেট সিলেট
 • Καταγράψτε την προφορά για उपवाश उपवाश
 • Καταγράψτε την προφορά για भुख भुख
 • Καταγράψτε την προφορά για शुवर शुवर
 • Καταγράψτε την προφορά για शर शर
 • Καταγράψτε την προφορά για शइ शइ
 • Καταγράψτε την προφορά για दुरशइ दुरशइ
 • Καταγράψτε την προφορά για दुर दुर
 • Καταγράψτε την προφορά για दुरजा दुरजा

Θέαση όλων