Ταϊλανδικά οδηγός προφοράς

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (Ταϊλανδικά). Learn to pronounce with our guides.

Most consulted pronunciations in Ταϊλανδικά

  • 1 εκφώνηση 1
  • 19 εκφώνηση 19
  • 555 εκφώνηση 555
  • Bangkok εκφώνηση Bangkok
  • IKEA εκφώνηση IKEA
  • London εκφώνηση London
  • 2 εκφώνηση 2
  • 12 εκφώνηση 12
  • Phuket εκφώνηση Phuket
  • Buddha εκφώνηση Buddha

Θέαση όλων

Do you want to pronounce words and phrases in this language (Ταϊλανδικά)?