Ταγκαλόγκ οδηγός προφοράς

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (Ταγκαλόγκ). Learn to pronounce with our guides.

Most consulted pronunciations in Ταγκαλόγκ

  • admiral εκφώνηση admiral
  • @ εκφώνηση @
  • hamburger εκφώνηση hamburger
  • aunt εκφώνηση aunt
  • tala εκφώνηση tala
  • Tagalog εκφώνηση Tagalog
  • paella εκφώνηση paella
  • baka εκφώνηση baka
  • pato εκφώνηση pato
  • Hindi εκφώνηση Hindi

Θέαση όλων

Do you want to pronounce words and phrases in this language (Ταγκαλόγκ)?