Σηδικά οδηγός προφοράς

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (Σηδικά). Learn to pronounce with our guides.

Most consulted pronunciations in Σηδικά

  • daha εκφώνηση daha
  • we εκφώνηση we
  • baka εκφώνηση baka
  • basu εκφώνηση basu
  • Beto εκφώνηση Beto
  • wau εκφώνηση wau
  • wahu εκφώνηση wahu

Θέαση όλων

Do you want to pronounce words and phrases in this language (Σηδικά)?