Μαινοφρανκικά οδηγός προφοράς

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (Μαινοφρανκικά). Learn to pronounce with our guides.

Κορυφαίες προφορές

  • heit εκφώνηση heit
  • Kuchen εκφώνηση Kuchen
  • dråå εκφώνηση dråå
  • Ruggsagg εκφώνηση Ruggsagg
  • Wäsch εκφώνηση Wäsch
  • Schneegänz εκφώνηση Schneegänz
  • sei εκφώνηση sei
  • sünst εκφώνηση sünst
  • fei εκφώνηση fei
  • Brigidde εκφώνηση Brigidde

Θέαση όλων

Do you want to pronounce words and phrases in this language (Μαινοφρανκικά)?