Βολαπούκ οδηγός προφοράς

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (Βολαπούκ). Learn to pronounce with our guides.

Most consulted pronunciations in Βολαπούκ

  • cif εκφώνηση cif
  • cem εκφώνηση cem
  • feil εκφώνηση feil
  • mug εκφώνηση mug
  • mög εκφώνηση mög
  • dilovik εκφώνηση dilovik
  • musak εκφώνηση musak

Θέαση όλων

Do you want to pronounce words and phrases in this language (Βολαπούκ)?