Ιεγικά οδηγός προφοράς

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (Ιεγικά). Learn to pronounce with our guides.

Κορυφαίες προφορές

  • iyaaya εκφώνηση iyaaya
  • uncu εκφώνηση uncu
  • ldikumi εκφώνηση ldikumi
  • mayiwa εκφώνηση mayiwa
  • qa εκφώνηση qa
  • anee εκφώνηση anee
  • muti εκφώνηση muti
  • zildimalda εκφώνηση zildimalda
  • zitjhatjha εκφώνηση zitjhatjha
  • angahare εκφώνηση angahare

Θέαση όλων

Do you want to pronounce words and phrases in this language (Ιεγικά)?