Γίντις οδηγός προφοράς

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (Γίντις). Learn to pronounce with our guides.

Most consulted pronunciations in Γίντις

  • duet εκφώνηση duet
  • tiger εκφώνηση tiger
  • monster εκφώνηση monster
  • Portugal εκφώνηση Portugal
  • telefon εκφώνηση telefon
  • nos εκφώνηση nos
  • dybbuk εκφώνηση dybbuk
  • hore εκφώνηση hore
  • zingen εκφώνηση zingen
  • lite εκφώνηση lite

Θέαση όλων

Do you want to pronounce words and phrases in this language (Γίντις)?