Συμβουλές για την προσθήκη λέξεων

Αυτός είναι ένας σύντομος οδηγός με συμβουλές για την προσθήκη λέξεων στο Forvo πέρα από αυτά που ξεκάθαρα απαγορεύονται από την πολιτική μας. Προφανώς, υπάρχουν πάρα πολλές εξαιρέσεις από τους κανόνες σε αυτόν τον θαυμαστό κόσμο των λέξεων.

Προτείνονται
- Ονόματα, ρήματα.
- Τοποθεσίες.
- Άτομα.
- Μάρκες.
- Βασικοί αριθμοί: 1, 10, 100, πέντε.
- Κλίσεις, πληθυντικοί, κ.λπ.

Δεν προτείνονται
- Λέξεις με άρθρα (e.g. a car, the car).
- Λέξεις με άχρηστες προθέσεις (e.g. at home).
- Φράσεις, εκτός από ιδιώματα.
- Λέξεις και ονόματα από άλλες γλώσσες.
- Αριθμοί σε σειρά: 234, 235, 236...
- Λέξεις που δεν υπάρχει κανένας σκοπός να προφέρονται μαζί (π.χ. μπλε κτίριο).