Μέλος:

Bartleby

Συντάκτης του Forvo

Συνδρομή στις εκφωνήσεις τού μέλους Bartleby

Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
10/02/2018 Burg Satzvey [de] Burg Satzvey εκφώνηση 0 ψήφοι
10/02/2018 Rückauf [de] Rückauf εκφώνηση 0 ψήφοι
10/02/2018 Alters [de] Alters εκφώνηση 0 ψήφοι
10/02/2018 Deutschlehrende [de] Deutschlehrende εκφώνηση 0 ψήφοι
10/02/2018 Deutschlehrwerk [de] Deutschlehrwerk εκφώνηση 0 ψήφοι
10/02/2018 Niveaustufen [de] Niveaustufen εκφώνηση 0 ψήφοι
06/02/2018 Pflügers Archiv [de] Pflügers Archiv εκφώνηση 0 ψήφοι
06/02/2018 Wintersaison [de] Wintersaison εκφώνηση 0 ψήφοι
06/02/2018 Sviatlana [de] Sviatlana εκφώνηση 0 ψήφοι
06/02/2018 Switlana [de] Switlana εκφώνηση 0 ψήφοι
06/02/2018 Chorjambus [de] Chorjambus εκφώνηση 0 ψήφοι
06/02/2018 Christine Schürrer [de] Christine Schürrer εκφώνηση 0 ψήφοι
06/02/2018 abgaben [de] abgaben εκφώνηση 0 ψήφοι
06/02/2018 Glaubens [de] Glaubens εκφώνηση 0 ψήφοι
06/02/2018 Glaubenslehren [de] Glaubenslehren εκφώνηση 0 ψήφοι
06/02/2018 Sächsische Staatskapelle Dresden [de] Sächsische Staatskapelle Dresden εκφώνηση 0 ψήφοι
06/02/2018 Staatskapelle Dresden [de] Staatskapelle Dresden εκφώνηση 0 ψήφοι
06/02/2018 ablehnten [de] ablehnten εκφώνηση 0 ψήφοι
04/02/2018 Widerspänigkeit [de] Widerspänigkeit εκφώνηση 0 ψήφοι
04/02/2018 Zopfstärke [de] Zopfstärke εκφώνηση 0 ψήφοι
04/02/2018 Zopfstück [de] Zopfstück εκφώνηση 0 ψήφοι
04/02/2018 Rückeschaden [de] Rückeschaden εκφώνηση 0 ψήφοι
04/02/2018 Epiphyt [de] Epiphyt εκφώνηση 0 ψήφοι
04/02/2018 moosreich [de] moosreich εκφώνηση 0 ψήφοι
04/02/2018 Alpenrosengebüsch [de] Alpenrosengebüsch εκφώνηση 0 ψήφοι
04/02/2018 Zwieselung [de] Zwieselung εκφώνηση 0 ψήφοι
04/02/2018 Therophyt [de] Therophyt εκφώνηση 0 ψήφοι
04/02/2018 Strauchflechte [de] Strauchflechte εκφώνηση 0 ψήφοι
04/02/2018 Schwermetallresistenz [de] Schwermetallresistenz εκφώνηση 0 ψήφοι
04/02/2018 Sturmholz [de] Sturmholz εκφώνηση 0 ψήφοι