Μέλος:

Bartleby

Συντάκτης του Forvo

Συνδρομή στις εκφωνήσεις τού μέλους Bartleby

Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
15/01/2019 mündlicher [de] mündlicher εκφώνηση 0 ψήφοι
15/01/2019 Rhodologie [de] Rhodologie εκφώνηση 0 ψήφοι
12/01/2019 Potitze [de] Potitze εκφώνηση 0 ψήφοι
12/01/2019 Pistole Parabellum [de] Pistole Parabellum εκφώνηση 0 ψήφοι
12/01/2019 duodenum [de] duodenum εκφώνηση 0 ψήφοι
12/01/2019 meder [de] meder εκφώνηση 0 ψήφοι
12/01/2019 Rheinknie [de] Rheinknie εκφώνηση 0 ψήφοι
12/01/2019 Fucking [de] Fucking εκφώνηση 0 ψήφοι
12/01/2019 Shampoon [de] Shampoon εκφώνηση 0 ψήφοι
12/01/2019 Ruth Brauer-Kvam [de] Ruth Brauer-Kvam εκφώνηση 0 ψήφοι
12/01/2019 Reflexbiese [de] Reflexbiese εκφώνηση 0 ψήφοι
12/01/2019 pinze [de] pinze εκφώνηση 0 ψήφοι
12/01/2019 Räßkäse [de] Räßkäse εκφώνηση 0 ψήφοι
12/01/2019 detaillist [de] detaillist εκφώνηση 0 ψήφοι
12/01/2019 Luchsingen [de] Luchsingen εκφώνηση 0 ψήφοι
12/01/2019 Daniel Gygax [de] Daniel Gygax εκφώνηση 0 ψήφοι
12/01/2019 Willimzig [de] Willimzig εκφώνηση 0 ψήφοι
12/01/2019 Ambiel [de] Ambiel εκφώνηση 0 ψήφοι
12/01/2019 Ambühl [de] Ambühl εκφώνηση 0 ψήφοι
12/01/2019 Stephan Trüby [de] Stephan Trüby εκφώνηση 0 ψήφοι
12/01/2019 Jurij Rodionov [de] Jurij Rodionov εκφώνηση 0 ψήφοι
12/01/2019 Gaffky [de] Gaffky εκφώνηση 0 ψήφοι
12/01/2019 Judith Rakers [de] Judith Rakers εκφώνηση 0 ψήφοι
12/01/2019 Deerns [de] Deerns εκφώνηση 0 ψήφοι
12/01/2019 Glaubensschule [de] Glaubensschule εκφώνηση 0 ψήφοι
12/01/2019 Inhaltshuberei [de] Inhaltshuberei εκφώνηση 0 ψήφοι
12/01/2019 Inhaltsgequatsche [de] Inhaltsgequatsche εκφώνηση 0 ψήφοι
12/01/2019 Beobachtungstiefe [de] Beobachtungstiefe εκφώνηση 0 ψήφοι
12/01/2019 Erkenntnisreichtum [de] Erkenntnisreichtum εκφώνηση 0 ψήφοι
12/01/2019 augenöffnend [de] augenöffnend εκφώνηση 0 ψήφοι