Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
21/09/2016 Oíche mhaith [ga] Oíche mhaith εκφώνηση 0 ψήφοι
10/07/2016 Cliabhrach, má airíonn tú pian sa gcliabhrach gabh ag an dochtúir. [ga] Cliabhrach, má airíonn tú pian sa gcliabhrach gabh ag an dochtúir. εκφώνηση 0 ψήφοι
10/07/2016 cliabhrach [ga] cliabhrach εκφώνηση 0 ψήφοι
10/07/2016 Glanmheabhair, tá mé théis é a chur de ghlanmheabhair. [ga] Glanmheabhair, tá mé théis é a chur de ghlanmheabhair. εκφώνηση 0 ψήφοι
10/07/2016 glanmheabhair [ga] glanmheabhair εκφώνηση 0 ψήφοι
02/05/2016 Uasghrádú [ga] Uasghrádú εκφώνηση 0 ψήφοι
02/05/2016 anaithnid [ga] anaithnid εκφώνηση 0 ψήφοι
02/05/2016 bolcánach [ga] bolcánach εκφώνηση 0 ψήφοι
02/05/2016 dhearcadh [ga] dhearcadh εκφώνηση 0 ψήφοι
02/05/2016 tuigtear [ga] tuigtear εκφώνηση 0 ψήφοι
02/05/2016 caithim [ga] caithim εκφώνηση 0 ψήφοι
02/05/2016 cúramóir [ga] cúramóir εκφώνηση 0 ψήφοι
02/05/2016 béalmhír [ga] béalmhír εκφώνηση 0 ψήφοι
02/05/2016 polláire [ga] polláire εκφώνηση 0 ψήφοι
02/05/2016 críochnaím [ga] críochnaím εκφώνηση 0 ψήφοι
02/05/2016 An bhfuil sé ceart go leor? [ga] An bhfuil sé ceart go leor? εκφώνηση 0 ψήφοι
02/05/2016 tslándáil [ga] tslándáil εκφώνηση 0 ψήφοι
18/08/2015 ceallalóid [ga] ceallalóid εκφώνηση 0 ψήφοι
18/08/2015 cuisligh [ga] cuisligh εκφώνηση 0 ψήφοι
18/08/2015 túcán [ga] túcán εκφώνηση 0 ψήφοι
18/08/2015 Ceantar na nOileáin [ga] Ceantar na nOileáin εκφώνηση 0 ψήφοι
18/08/2015 Leanbhán [ga] Leanbhán εκφώνηση 0 ψήφοι
18/08/2015 Dhochartaigh [ga] Dhochartaigh εκφώνηση 0 ψήφοι
18/08/2015 Nic Cárthaigh [ga] Nic Cárthaigh εκφώνηση 0 ψήφοι
18/08/2015 Meán Fómhair [ga] Meán Fómhair εκφώνηση 0 ψήφοι
18/08/2015 Satharn [ga] Satharn εκφώνηση 0 ψήφοι
18/03/2015 comhlárnach [ga] comhlárnach εκφώνηση 0 ψήφοι
18/03/2015 cáidheach [ga] cáidheach εκφώνηση 0 ψήφοι
18/03/2015 tá tú [ga] tá tú εκφώνηση 0 ψήφοι
18/03/2015 Clannad [ga] Clannad εκφώνηση 0 ψήφοι