Μέλος:

BridEilis

Συντάκτης του Forvo

Συνδρομή στις εκφωνήσεις τού μέλους BridEilis

Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
15/09/2019 Ó Doibhlin [ga] Ó Doibhlin εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2019 mogaill fholmha [ga] mogaill fholmha εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2019 dhéanfá [ga] dhéanfá εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2019 oirfide [ga] oirfide εκφώνηση 1 ψήφοι
15/09/2019 oidheadh [ga] oidheadh εκφώνηση 1 ψήφοι
15/09/2019 Cadha [ga] Cadha εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2019 slioganach [ga] slioganach εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2019 Gráig na Manach [ga] Gráig na Manach εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2019 leoin [ga] leoin εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2019 samhraí [ga] samhraí εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2019 tsneachta [ga] tsneachta εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2019 snámhaí [ga] snámhaí εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2019 boghta [ga] boghta εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2019 gheofaí [ga] gheofaí εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2019 uisge [ga] uisge εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2019 Mhic Suibhne [ga] Mhic Suibhne εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2019 éirim [ga] éirim εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2019 loisc [ga] loisc εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2019 ciaptha [ga] ciaptha εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2019 chlúdaigh [ga] chlúdaigh εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2019 Scuabtuinne [ga] Scuabtuinne εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2019 ramhrú [ga] ramhrú εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2019 ramhraithe [ga] ramhraithe εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2019 Brandon Scott McCrory [ga] Brandon Scott McCrory εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2019 Rory Brandon McCrory [ga] Rory Brandon McCrory εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2019 Máire Proinséas Nic Shandair [ga] Máire Proinséas Nic Shandair εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2019 Rabhthas [ga] Rabhthas εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2019 Oireachtaigh [ga] Oireachtaigh εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2019 mag [ga] mag εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2019 biúró [ga] biúró εκφώνηση 0 ψήφοι