Μέλος:

BridEilis

Συντάκτης του Forvo

Συνδρομή στις εκφωνήσεις τού μέλους BridEilis

Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
25/05/2018 sicíní [ga] sicíní εκφώνηση 1 ψήφοι
22/05/2018 úsáidfear [ga] úsáidfear εκφώνηση 1 ψήφοι
21/05/2018 níolann [ga] níolann εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2018 súimín [ga] súimín εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2018 díbholaíoch [ga] díbholaíoch εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2018 dhíolainn [ga] dhíolainn εκφώνηση 1 ψήφοι
21/05/2018 téitear [ga] téitear εκφώνηση 1 ψήφοι
21/05/2018 díolfaidh mé [ga] díolfaidh mé εκφώνηση 1 ψήφοι
21/05/2018 Tíogair [ga] Tíogair εκφώνηση 1 ψήφοι
21/05/2018 Bhreathnoinn [ga] Bhreathnoinn εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2018 seasaim [ga] seasaim εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2018 stopaim [ga] stopaim εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2018 cíoraim [ga] cíoraim εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2018 gléasaim [ga] gléasaim εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2018 dearmadta [ga] dearmadta εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2018 thaitníomar [ga] thaitníomar εκφώνηση 1 ψήφοι
21/05/2018 duisim [ga] duisim εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2018 Bhfeicfinn [ga] Bhfeicfinn εκφώνηση 1 ψήφοι
21/05/2018 caithidís [ga] caithidís εκφώνηση 1 ψήφοι
21/05/2018 thiocfaidís [ga] thiocfaidís εκφώνηση 1 ψήφοι
21/05/2018 ceamaradóir [ga] ceamaradóir εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2018 dtarlódh [ga] dtarlódh εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2018 gcoinneodh [ga] gcoinneodh εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2018 ciúnaigh [ga] ciúnaigh εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2018 dheiseoinn [ga] dheiseoinn εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2018 theagmhaigh [ga] theagmhaigh εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2018 theagmhaíomar [ga] theagmhaíomar εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2018 Ní bhfaighfidh [ga] Ní bhfaighfidh εκφώνηση 1 ψήφοι
21/05/2018 roghnaínn [ga] roghnaínn εκφώνηση 1 ψήφοι
21/05/2018 roghnóinn [ga] roghnóinn εκφώνηση 1 ψήφοι