Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
29/01/2011 polyamory [en] polyamory εκφώνηση 0 ψήφοι
29/01/2011 aquascape [en] aquascape εκφώνηση 0 ψήφοι
29/01/2011 agritourism [en] agritourism εκφώνηση 0 ψήφοι
29/01/2011 big-box [en] big-box εκφώνηση 0 ψήφοι
29/01/2011 gastric bypass [en] gastric bypass εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
29/01/2011 biodiesel [en] biodiesel εκφώνηση 0 ψήφοι
29/01/2011 soul patch [en] soul patch εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
29/01/2011 spyware [en] spyware εκφώνηση 0 ψήφοι
29/01/2011 defriend [en] defriend εκφώνηση 0 ψήφοι
29/01/2011 matchy-matchy [en] matchy-matchy εκφώνηση 1 ψήφοι
29/01/2011 overthink [en] overthink εκφώνηση 0 ψήφοι
29/01/2011 catastrophizing [en] catastrophizing εκφώνηση -1 ψήφοι
29/01/2011 manscape [en] manscape εκφώνηση 0 ψήφοι
29/01/2011 iSilo [en] iSilo εκφώνηση 0 ψήφοι
29/01/2011 Rupert Sheldrake [en] Rupert Sheldrake εκφώνηση 0 ψήφοι
29/01/2011 LiveCD [en] LiveCD εκφώνηση 0 ψήφοι
25/01/2011 Julianna Luisa Margulies [en] Julianna Luisa Margulies εκφώνηση 0 ψήφοι
25/01/2011 genuineness [en] genuineness εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/01/2011 grapey [en] grapey εκφώνηση 0 ψήφοι
25/01/2011 transpressive [en] transpressive εκφώνηση 0 ψήφοι
25/01/2011 transpression [en] transpression εκφώνηση 0 ψήφοι
25/01/2011 transcurrent [en] transcurrent εκφώνηση 0 ψήφοι
25/01/2011 keywords [en] keywords εκφώνηση 0 ψήφοι
25/01/2011 minor [en] minor εκφώνηση 0 ψήφοι
24/01/2011 Tex Avery [en] Tex Avery εκφώνηση 0 ψήφοι
24/01/2011 Nicole Natalie Austin [en] Nicole Natalie Austin εκφώνηση 0 ψήφοι
24/01/2011 Robert Soleyjacks [en] Robert Soleyjacks εκφώνηση 0 ψήφοι
24/01/2011 micrite [en] micrite εκφώνηση 0 ψήφοι
24/01/2011 Deans [en] Deans εκφώνηση 0 ψήφοι
24/01/2011 tightening [en] tightening εκφώνηση 0 ψήφοι