Μέλος:

Frankie

Συντάκτης του Forvo

Συνδρομή στις εκφωνήσεις τού μέλους Frankie

Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
11/07/2018 napirendje [hu] napirendje εκφώνηση 0 ψήφοι
11/07/2018 napirended [hu] napirended εκφώνηση 0 ψήφοι
11/07/2018 napirendem [hu] napirendem εκφώνηση 0 ψήφοι
11/07/2018 konszenzusa [hu] konszenzusa εκφώνηση 0 ψήφοι
11/07/2018 átpolitizálja [hu] átpolitizálja εκφώνηση 0 ψήφοι
11/07/2018 szemszögükből [hu] szemszögükből εκφώνηση 0 ψήφοι
11/07/2018 petrolkémiai [hu] petrolkémiai εκφώνηση 0 ψήφοι
11/07/2018 rákapcsolása [hu] rákapcsolása εκφώνηση 0 ψήφοι
11/07/2018 gázhálózatra [hu] gázhálózatra εκφώνηση 0 ψήφοι
11/07/2018 gázhálózata [hu] gázhálózata εκφώνηση 0 ψήφοι
11/07/2018 övezetéhez  [hu] övezetéhez  εκφώνηση 0 ψήφοι
11/07/2018 tartozóként [hu] tartozóként εκφώνηση 0 ψήφοι
11/07/2018 fogyasztóval  [hu] fogyasztóval  εκφώνηση 0 ψήφοι
11/07/2018 fiókká [hu] fiókká εκφώνηση 0 ψήφοι
11/07/2018 koncesszióba [hu] koncesszióba εκφώνηση 0 ψήφοι
11/07/2018 koncessziós [hu] koncessziós εκφώνηση 0 ψήφοι
11/07/2018 koncesszió [hu] koncesszió εκφώνηση 0 ψήφοι
11/07/2018 koncessziót [hu] koncessziót εκφώνηση 0 ψήφοι
11/07/2018 diplomáciának [hu] diplomáciának εκφώνηση 0 ψήφοι
11/07/2018 kitermelése [hu] kitermelése εκφώνηση 0 ψήφοι
11/07/2018 epizódja [hu] epizódja εκφώνηση 0 ψήφοι
11/07/2018 piacként [hu] piacként εκφώνηση 0 ψήφοι
11/07/2018 minimalizálva [hu] minimalizálva εκφώνηση 0 ψήφοι
11/07/2018 potenciálját  [hu] potenciálját  εκφώνηση 0 ψήφοι
11/07/2018 potenciálja [hu] potenciálja εκφώνηση 0 ψήφοι
11/07/2018 blokkolása [hu] blokkolása εκφώνηση 0 ψήφοι
11/07/2018 geogazdasági [hu] geogazdasági εκφώνηση 0 ψήφοι
11/07/2018 geogazdaság [hu] geogazdaság εκφώνηση 0 ψήφοι
11/07/2018 geogazdasága [hu] geogazdasága εκφώνηση 0 ψήφοι
11/07/2018 előfeltételeiként [hu] előfeltételeiként εκφώνηση 0 ψήφοι