Μέλος:

Frankie

Συντάκτης του Forvo

Συνδρομή στις εκφωνήσεις τού μέλους Frankie

Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
14/10/2018 hazafogalom [hu] hazafogalom εκφώνηση 0 ψήφοι
29/09/2018 pálinkafőzdébe [hu] pálinkafőzdébe εκφώνηση 0 ψήφοι
29/09/2018 pálinkafőzésben [hu] pálinkafőzésben εκφώνηση 0 ψήφοι
29/09/2018 néptáncoktató [hu] néptáncoktató εκφώνηση 0 ψήφοι
29/09/2018 néptáncoktatók [hu] néptáncoktatók εκφώνηση 0 ψήφοι
29/09/2018 néptáncoktatókat [hu] néptáncoktatókat εκφώνηση 0 ψήφοι
29/09/2018 néptáncoktatót [hu] néptáncoktatót εκφώνηση 0 ψήφοι
29/09/2018 dobai [hu] dobai εκφώνηση 0 ψήφοι
29/09/2018 kormánykoalíciótól [hu] kormánykoalíciótól εκφώνηση 0 ψήφοι
29/09/2018 konzultált [hu] konzultált εκφώνηση 0 ψήφοι
29/09/2018 kezdeményezésükre [hu] kezdeményezésükre εκφώνηση 0 ψήφοι
29/09/2018 bekebelezésével [hu] bekebelezésével εκφώνηση 0 ψήφοι
29/09/2018 hatálytalanítja [hu] hatálytalanítja εκφώνηση 0 ψήφοι
29/09/2018 egyetemegyesítésre [hu] egyetemegyesítésre εκφώνηση 0 ψήφοι
29/09/2018 egyetemegyesítést [hu] egyetemegyesítést εκφώνηση 0 ψήφοι
29/09/2018 elhatározásához [hu] elhatározásához εκφώνηση 0 ψήφοι
29/09/2018 alulmúl [hu] alulmúl εκφώνηση 0 ψήφοι
29/09/2018 összpontosítottak [hu] összpontosítottak εκφώνηση 0 ψήφοι
29/09/2018 összképe [hu] összképe εκφώνηση 0 ψήφοι
29/09/2018 küszködniük [hu] küszködniük εκφώνηση 0 ψήφοι
29/09/2018 nemzetségtáblájához [hu] nemzetségtáblájához εκφώνηση 0 ψήφοι
29/09/2018 nemzetségtáblája [hu] nemzetségtáblája εκφώνηση 0 ψήφοι
29/09/2018 nemzetségtábla [hu] nemzetségtábla εκφώνηση 0 ψήφοι
29/09/2018 kronológiájának [hu] kronológiájának εκφώνηση 0 ψήφοι
29/09/2018 kronológiájuk [hu] kronológiájuk εκφώνηση 0 ψήφοι
29/09/2018 Kumrán [hu] Kumrán εκφώνηση 0 ψήφοι
29/09/2018 hellenisztikust [hu] hellenisztikust εκφώνηση 0 ψήφοι
29/09/2018 sírrablót [hu] sírrablót εκφώνηση 0 ψήφοι
29/09/2018 esszénusok [hu] esszénusok εκφώνηση 0 ψήφοι
29/09/2018 aszkézist [hu] aszkézist εκφώνηση 0 ψήφοι