Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ψήφοι
13/08/2022
blege - blegede - bleget εκφώνηση
blege - blegede - bleget [da] 0 ψήφοι
13/08/2022
mistbænk εκφώνηση
mistbænk [da] 0 ψήφοι
13/08/2022
forlyste εκφώνηση
forlyste [da] 0 ψήφοι
13/08/2022
tropisk εκφώνηση
tropisk [da] 0 ψήφοι
13/08/2022
især på εκφώνηση
især på [da] 0 ψήφοι
13/08/2022
byer - byger εκφώνηση
byer - byger [da] 0 ψήφοι
13/08/2022
gå - gik - gået εκφώνηση
gå - gik - gået [da] 0 ψήφοι
13/08/2022
lærerinderne εκφώνηση
lærerinderne [da] 0 ψήφοι
13/08/2022
lærerinder εκφώνηση
lærerinder [da] 0 ψήφοι
13/08/2022
dele - delte - delt εκφώνηση
dele - delte - delt [da] 0 ψήφοι
13/08/2022
nederlaget εκφώνηση
nederlaget [da] 0 ψήφοι
13/08/2022
nyde - nød - nydt εκφώνηση
nyde - nød - nydt [da] 0 ψήφοι
13/08/2022
tegne εκφώνηση
tegne [da] 0 ψήφοι
13/08/2022
tegne - tegnede - tegnet εκφώνηση
tegne - tegnede - tegnet [da] 0 ψήφοι
27/07/2022
selvforsynende εκφώνηση
selvforsynende [da] 0 ψήφοι
27/07/2022
bødler εκφώνηση
bødler [da] 0 ψήφοι
27/07/2022
udveksler εκφώνηση
udveksler [da] 0 ψήφοι
27/07/2022
hvidkål εκφώνηση
hvidkål [da] 0 ψήφοι
27/07/2022
velegnede εκφώνηση
velegnede [da] 0 ψήφοι
27/07/2022
selvbetjening εκφώνηση
selvbetjening [da] 0 ψήφοι
27/07/2022
århundredets εκφώνηση
århundredets [da] 0 ψήφοι
27/07/2022
forretter εκφώνηση
forretter [da] 0 ψήφοι
27/07/2022
benytter εκφώνηση
benytter [da] 0 ψήφοι
24/07/2022
at kede sig εκφώνηση
at kede sig [da] 0 ψήφοι
24/07/2022
denne skiften standpunkter εκφώνηση
denne skiften standpunkter [da] 0 ψήφοι
24/07/2022
tage - tog - taget εκφώνηση
tage - tog - taget [da] 0 ψήφοι
24/07/2022
gængeligt εκφώνηση
gængeligt [da] 0 ψήφοι
18/07/2022
håndklæderne εκφώνηση
håndklæderne [da] 0 ψήφοι
18/07/2022
badetøjet εκφώνηση
badetøjet [da] 0 ψήφοι
18/07/2022
mega εκφώνηση
mega [da] 0 ψήφοι