Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
07/06/2017 chepos [es] chepos εκφώνηση 0 ψήφοι
07/06/2017 ramo de flores [es] ramo de flores εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2017 descodificándotelos [es] descodificándotelos εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2017 chicharronear [es] chicharronear εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2017 chapaletear [es] chapaletear εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2017 chamarilear [es] chamarilear εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2017 cazoletear [es] cazoletear εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2017 carabritear [es] carabritear εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2017 apófisis estiloides [es] apófisis estiloides εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2017 campanillear [es] campanillear εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2017 abarraganar [es] abarraganar εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2017 solidarizar [es] solidarizar εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2017 sobreexplotar [es] sobreexplotar εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2017 refitolear [es] refitolear εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2017 problematizar [es] problematizar εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2017 parangonizar [es] parangonizar εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2017 paralogizar [es] paralogizar εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2017 melengüelear [es] melengüelear εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2017 judicializar [es] judicializar εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2017 explicotear [es] explicotear εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2017 escrupulizar [es] escrupulizar εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2017 engarrapatar [es] engarrapatar εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2017 engaratusar [es] engaratusar εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2017 psicoanalizar [es] psicoanalizar εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2017 escaramucear [es] escaramucear εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2017 desaposesionar [es] desaposesionar εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2017 particularizarás [es] particularizarás εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2017 etimologizarán [es] etimologizarán εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2017 espiritualizará [es] espiritualizará εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2017 coprotagonizarás [es] coprotagonizarás εκφώνηση 0 ψήφοι