Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
18/09/2011 Habanos [es] Habanos εκφώνηση 0 ψήφοι
04/02/2011 profiero [es] profiero εκφώνηση 0 ψήφοι
04/02/2011 moquegua [es] moquegua εκφώνηση 0 ψήφοι
20/12/2010 velámenes [es] velámenes εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
20/12/2010 Juanjo Puigcorbé [es] Juanjo Puigcorbé εκφώνηση 0 ψήφοι
03/11/2010 de resultes de [ast] de resultes de εκφώνηση 1 ψήφοι
03/11/2010 pela so parte [ast] pela so parte εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
03/11/2010 a preciu por cadún [ast] a preciu por cadún εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
03/11/2010 d’una güeyada [ast] d’una güeyada εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
03/11/2010 si ye posible [ast] si ye posible εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
03/11/2010 llibremente [ast] llibremente εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
03/11/2010 si pue ser [ast] si pue ser εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
03/11/2010 si fuere posible [ast] si fuere posible εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
03/11/2010 a sabiendes [ast] a sabiendes εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
03/11/2010 al escuchu [ast] al escuchu εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
03/11/2010 col obxetu de [ast] col obxetu de εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
03/11/2010 al llau de [ast] al llau de εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
03/11/2010 al dellau [ast] al dellau εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
03/11/2010 al repectu [ast] al repectu εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
03/11/2010 al retortoriu [ast] al retortoriu εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
03/11/2010 caquel [ast] caquel εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
03/11/2010 casimente [ast] casimente εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
03/11/2010 enteraos [ast] enteraos εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
03/11/2010 metanos [ast] metanos εκφώνηση 0 ψήφοι
03/11/2010 acolliñar [ast] acolliñar εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
03/11/2010 enteráu [ast] enteráu εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
03/11/2010 al redor [ast] al redor εκφώνηση 0 ψήφοι
03/11/2010 recintu urbanu [ast] recintu urbanu εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
03/11/2010 recintu antiguu [ast] recintu antiguu εκφώνηση 0 ψήφοι
03/11/2010 ciudá antigua [ast] ciudá antigua εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές