Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
27/02/2014 Cormeilles-en-Parisis [fr] Cormeilles-en-Parisis εκφώνηση 0 ψήφοι
27/02/2014 horaires d’ouverture [fr] horaires d’ouverture εκφώνηση 1 ψήφοι
27/02/2014 Le Beau Serge [fr] Le Beau Serge εκφώνηση 0 ψήφοι
27/02/2014 impliquées [fr] impliquées εκφώνηση 0 ψήφοι
27/02/2014 Il reviendra [fr] Il reviendra εκφώνηση 0 ψήφοι
27/02/2014 anti-cernes [fr] anti-cernes εκφώνηση 1 ψήφοι
27/02/2014 D'où es-tu ? [fr] D'où es-tu ? εκφώνηση 2 ψήφοι
27/02/2014 huit heures [fr] huit heures εκφώνηση 0 ψήφοι
15/01/2013 Vin d' honneur [fr] Vin d' honneur εκφώνηση 0 ψήφοι
04/10/2012 entouraient [fr] entouraient εκφώνηση 0 ψήφοι
04/10/2012 L’Angleterre [fr] L’Angleterre εκφώνηση 0 ψήφοι
04/10/2012 leader [fr] leader εκφώνηση 2 ψήφοι
23/02/2010 le Pas du Curé [fr] le Pas du Curé εκφώνηση 0 ψήφοι
23/02/2010 glaciologue [fr] glaciologue εκφώνηση 0 ψήφοι
23/02/2010 carottage [fr] carottage εκφώνηση 0 ψήφοι
23/02/2010 fluctuation climatique [fr] fluctuation climatique εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
23/02/2010 instruments de bord [fr] instruments de bord εκφώνηση 0 ψήφοι
23/02/2010 radio-altimètre [fr] radio-altimètre εκφώνηση 0 ψήφοι
23/02/2010 stabilité de route [fr] stabilité de route εκφώνηση 0 ψήφοι
23/02/2010 Cicéron [fr] Cicéron εκφώνηση 0 ψήφοι
23/02/2010 vérin hydraulique [fr] vérin hydraulique εκφώνηση 0 ψήφοι
23/02/2010 bielle de commande [fr] bielle de commande εκφώνηση 0 ψήφοι
23/02/2010 retour d'effort [fr] retour d'effort εκφώνηση 0 ψήφοι
23/02/2010 sonde de température totale [fr] sonde de température totale εκφώνηση 0 ψήφοι
23/02/2010 dégivrer [fr] dégivrer εκφώνηση 0 ψήφοι
23/02/2010 prélèvement d'air [fr] prélèvement d'air εκφώνηση -1 ψήφοι
23/02/2010 hypersonique [fr] hypersonique εκφώνηση 0 ψήφοι
23/02/2010 Romulus [fr] Romulus εκφώνηση 0 ψήφοι
23/02/2010 la Ville éternelle [fr] la Ville éternelle εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
23/02/2010 semi-monocoque [fr] semi-monocoque εκφώνηση 0 ψήφοι